Oppdrett sikkerheitskurs

 • Innledning:
  Sikkerheitssenteret i Måløy tilbyr sikkerheitskurs for oppdrettsnæringa. Kurset er utvikla i samarbeid med Marine Harvest. Kurset er berekna for personell på oppdrettsanlegg og i havbruksnæringa.

 • Beskriving av kurs:
  Kurset vert gjennomført ved Sikkerheitssenteret i Måløy og på eige brannfelt i Vedvik. Kurset gjev grundig basisopplæring innan sikkerheit og er ein del av HMS for havbruksnæringa.

 • Repetisjonskrav:
  Anbefalt å repetere kvart 4. år.

 • Innhald:
  Kurset gjev grundig basisopplæring innan relevante førstehjelpsemne, brannvern, sjøredning, skips- og stabilitetslære, kartarbeid, arbeidsmiljø: helse, miljø og sikkerheit, risikovurdering og kjemisk helsefare. Kurset gjennomførast med forelesing, oppgåver og praktiske øvingar.

 • Varigheit:
  24 timer over 3 dagar. Kursstart dag 1 kl. 13:00, dei andre dagane kl. 08.30

 • Overnatting:
  Ikkje inkludert.

 • Krav til forkunnskap:
  Ingen særskilde krav.

 • Deltakaravgift:
  Ta kontakt for pris. Prisen inkluderer undervisningsmateriell, lunsj og kaffi.

 • Kursstad:
  Sikkerheitssenteret i Måløy, v/Måløy vidaregåande skule, maritimt bygg. Tennebø, 6718 Deknepollen