ROC / GMDSS Radiokurs

 • Innledning:
  Sikkerheitssenteret i Måløy tilbyr kurs for radiooperatørar om bord i fartøy med GMDSS –radioutstyr i radiodekningsområde A1. Avgrensa radiooperatørsertifikat.

 • Beskriving av kurs:
  Kurset er eit avgrensa radiooperatørsertifikat-kurs ROC/GMDSS for dei maritime mobile tenestene etter konvensjonskrav STCW-95. Sertifikatet er bare gyldig for betjening av det radioutstyr som er påbudt om bord i skip med radioutstyr for dekningsområde A1.

 • Repetisjonskrav:
  Sertifikatet er gyldig i 5 år frå utskrivingsdato.

 • Innhald:
  Kurset gjev grunnleggjande kunnskap om GMDSS systemet, avgrensingar og mulegheiter. Ein får og innsikt i prosedyre og utstyrskrav om bord på skip utrusta etter GMDSS krav.

 • Varigheit:
  40 timar over ei veke. Kursstart alle dagar kl. 08.30

 • Overnatting:
  Ikkje inkludert.

 • Krav til forkunnskap:
  Ingen.

 • Deltakaravgift:
  Ta kontakt for pris. Prisen inkluderer undervisningsmateriell, lunsj og kaffi.

 • Kursstad:
  Sikkerheitssenteret i Måløy, v/Måløy vidaregåande skule, maritimt bygg. Tennebø, 6718 Deknepollen