GOC / GMDSS Radiokurs

 • Innledning:
  Sikkerheitssenteret i Måløy tilbyr kurs for betjening av GMDSS radioutstyr om bord i fartøy i radiodekningsområda A1, A2, A3 og A4. etter konvensjonskrav i STCW -95. Generelt radiooperatørsertifikat.

 • Beskriving av kurs:
  Sertifikatet er gyldig for betjening av alle typar radiotelefonstasjonar/påteikningar i den maritime mobile tenesta i alle radiodekningsområde (A1, A2, A3 og A4).

 • Repetisjonskrav:
  Sertifikatet er gyldig i 5 år frå utskrivingsdato.

 • Innhald:
  Kurset gjev grunnleggjande kunnskap om GMDSS systemet, avgrensingar og mulegheiter. Ein får og innsikt i prosedyre og utstyrskrav om bord på skip utrusta etter GMDSS krav.

 • Varigheit:
  120 timar over 16 dagar/2,5 veker. Kursstart alle dagar kl. 08.30

 • Overnatting:
  Ikkje inkludert.

 • Krav til forkunnskap:
  Ingen.

 • Deltakaravgift:
  Ta kontakt for pris. Prisen inkluderer undervisningsmateriell, lunsj og kaffi.

 • Kursstad:
  Sikkerheitssenteret i Måløy, v/Måløy vidaregåande skule, maritimt bygg. Tennebø, 6718 Deknepollen