Oppdatering GSK STCW 1-1, 1-2, 1-3, 1-4 E-læring

 • Innledning:
  Sikkerheitssenteret i Måløy tilbyr oppdateringskurs i grunnleggende sikkerhetsopplæring. Kurset er godkjent og i henhold til STCW med 2010 Manilla tillegg.

 • Beskriving av kurs:
  Kurset dekkjer dei krav som er satt i STCW med 2010 Manilla tillegg, tabell A-VI/1-1, 1-2, 1-3 og 1-4.

 • Repetisjonskrav:
  Kvart 5. år

 • Innhald:
  Ein repetisjon av A-VI/1-1 Sjøredning, A-VI/1-2 Brannvern og røykdykking, A-VI/1-3 Grunnleggjande førstehjelp, A-VI/1-4 Personlig sikkerheit.

 • Varigheit:
  16 timar over 2 dagar. Kursstart begge dagar kl. 08.30 Der 1 dag er e-læring og 1 dag på kurssenter

 • Overnatting:
  Ikkje inkludert.

 • Krav til forkunnskap:
  Grunnleggende sikkerhetskurs/IMO 60 med godkjent fartstid (minimum 12 månader fartstid i mønstringspliktig stilling i løpet av dei siste 5 år).

 • Deltakaravgift:
  Ta kontakt for pris. Prisen inkluderer undervisningsmateriell, lunsj og kaffi.

 • Kursstad:
  Sikkerheitssenteret i Måløy, v/Måløy vidaregåande skule, maritimt bygg. Tennebø, 6718 Deknepollen