ECDIS Elektronisk kartsystem STCW

 • Innledning:
  Sikkerheitssenteret i Måløy tilbyr kurs innan elektronisk kartsystem for godkjente anlegg: ECDIS. Kurset er godkjent og i henhold til STCW med 2010 Manilla tillegg.

 • Beskriving av kurs:
  Kurset gjev deltakarane kunnskap og ferdigheiter innan ECDIS og kan nyttiggjere seg av denne kunnskapen ved bruk av systemet. Kurset dekkjer dei krav som er satt i STCW med 2010 Manilla tillegg, tabell A-II/1,A-II/2 og A-II/3 til opplæring for navigatørar i bruk av ECDIS/Elektronisk kartsystem. AIS er ikkje inkludert i dette kurset.

 • Innhald:
  Definisjonar og terminologi, internasjonale standardar og krav, karttypar og grunnlag, generell ECDIS-teori, display og kartinformasjon, ruteplanlegging, ECDIS tilkopla ulike instrument, alarmhandtering, loggføring/datalagring, feil/avgrensingar i eit ECDIS-anlegg, back up system og oppdatering, risiko og avgrensingar ved bruk av ECDIS.

 • Varigheit:
  24 timar over tre dagar.

 • Overnatting:
  Ikkje inkludert.

 • Krav til forkunnskap:
  Ingen.

 • Deltakaravgift:
  Ta kontakt for pris. Prisen inkluderer undervisningsmateriell, lunsj og kaffi.

 • Kursstad:
  Sikkerheitssenteret i Måløy, v/Måløy vidaregåande skule, maritimt bygg. Tennebø, 6718 Deknepollen