Oppdatering Redningsfarkost STCW 2-1

 • Innledning:
  Kurset omfatter de krav som stilles i STCW konvensjonens regel VI/2, STCW kodens avsnitt A-VI/2 og tabell A-VI/2-1, Redningsfarkoster og mann-over-bord-båter, unntatt hurtiggående mann-over-bord-båter.

 • Beskriving av kurs:
  Kvalifiserer til søknad om fornying av dyktighetssertifikat for redningsfarkoster, STCW 2-1

 • Repetisjonskrav:
  Kvart 5. år

 • Varigheit:
  8 timer

 • Overnatting:
  Ikkje inkludert

 • Krav til forkunnskap:
  Grunnkurs Redningsfarkost STCW tabell A-VI/2-1

 • Deltakaravgift:
  Ta kontakt for pris. Prisen inkluderer undervisningsmateriell, lunsj og kaffi.

 • Kursstad:
  Sikkerheitssenteret i Måløy, v/Måløy vidaregåande skule, maritimt bygg, Tennebø, 6718 Deknepollen