G11 Stroppe- og anhukerkurs

 • Innledning:
  Kurset gir innføring i bruk av løfteutstyr, signalføring, bruk av tabeller og beregning av løft. Innføring i aktuelle lover og regler.

 • Beskriving av kurs:
  Deltakarane skal etter endt kurs ha kjennskap til krav, oppbygging, merking, bruk, vedlikehold, daglig kontroll og kasseringsregler for ulikt løfteutstyr brukt til stropping og anhuking. Deltakarane vi i tillegg få kunnskap om beregning av horisontale og vertikale krefter i forbindelse med stropping.

 • Repetisjonskrav:
  --

 • Varigheit:
  3 dager

 • Overnatting:
  Ikkje inkludert.

 • Krav til forkunnskap:
  Ingen krav til forkunnskap.

 • Deltakaravgift:
  Ta kontakt for pris.

 • Kursstad:
  Sikkerheitssenteret i Måløy, v/Måløy vidaregåande skule, maritimt bygg, Tennebø, 6718 Deknepollen