Retrening Hurtigbåt, inkl. opphold

 • Innledning:
  Sikkerheitssenteret i Måløy tilbyr i samarbeid med HRF kurs for mannskap som skal tenestegjere om bord i hurtigbåt.

 • Beskriving av kurs:
  Dette er eit retreningskurs for alle som inngår i bro-team på hurtigbåt. Kurset gjennomførast med forelesing, gruppearbeid og praktiske øvingar i simulator.

 • Repetisjonskrav:
  Kvart 2,5 år

 • Innhald:
  Leiing av hurtigbåten sine samla ressursar og menneskelige faktorar som har spesiell betyding for leiing av hurtigbåtoperasjonar. Regelverk som er knytt til operasjon av hurtigbåt, bruk av prosedyre og prosedyrebygging, hurtigbåtanes tekniske og operative muligheiter og avgrensingar i forhold til sikker drift. Bevisstheit om leiarens rolle og ansvar i holdningsskapande arbeid.

 • Varigheit:
  3 dagar onsdag–fredag. Oppstart onsdag kl.13.00 Kursstart andre dagar kl. 08.30

 • Overnatting:
  Kursarrangør bestiller hotellrom i perioden onsdag-fredag. Ta kontakt om det er behov for overnatting utover det.

 • Krav til forkunnskap:
  Hurtigbåtkurs

 • Deltakaravgift:
  Ta kontakt for pris. Prisen inkluderer undervisningsmateriell, lunsj og kaffi, opphald m/halvpensjon på hotell og transport mellom hotell og kursstad.

 • Kursstad:
  Sikkerheitssenteret i Måløy, v/Måløy vidaregåande skule, maritimt bygg. Tennebø, 6718 Deknepollen