Oppdatering VSK inkl. Medisinsk behandling (5 dager) STCW eller e-læring +2 dagar

 • Innledning:
  Sikkerheitssenteret i Måløy tilbyr Oppdateringskurs for skipsoffiserar med dokumentert fartstid. Kurset er godkjent og i henhold til STCW med 2010 Manilla tillegg.

 • Beskriving av kurs:
  Kurset dekkjer dei krav som er satt i STCW med 2010 Manilla tillegg, tabell A-VI/2-1, A-VI/3, A-VI/4-1 og A-VI/4-2.

 • Repetisjonskrav:
  Kvart 5. år.

 • Innhald:
  Redningsfarkost, leiing i brannslokking, medisinsk førstehjelp basert på krava i STCW-konvensjonen, A-VI/2-1, A-VI/3 og A-VI/4-1. Dekksoffiserane skal og ha ein ekstra dag (dag 4) med medisinsk behandling, A-VI/4-2

 • Varigheit:
  4 dagar. Kursstart alle dagar kl. 08.30

 • Overnatting:
  Ikkje inkludert.

 • Krav til forkunnskap:
  Kursdeltager skal ha gjennomført og bestått opplæring i henhold til STCW kodens tabeller for grunnleggende sikkerhetsopplæring A-VI/1-1, 1-2, 1-3, 1-4 og videregående sikkerhetsopplæring tabeller A-VI/2-1, A-VI/3, A-VI/4-1 og Medisinsk behandling A-VI/4-2.

 • Deltakaravgift:
  Ta kontakt for pris. Prisen inkluderer undervisningsmateriell, lunsj og kaffi.

 • Kursstad:
  Sikkerheitssenteret i Måløy, v/Måløy vidaregåande skule, maritimt bygg. Tennebø, 6718 Deknepollen