Oppgraderingskurs for offiserer 66 timer STCW

 • Innledning:
  Sikkerheitssenteret i Måløy tilbyr kurs i oppgradering av vidaregåande sikkerheitsopplæring for skipsoffiserar etter konvensjonskrav STCW. Kurset er godkjent og i henhold til STCW med 2010 Manilla tillegg.

 • Beskriving av kurs:
  Kurset er for offiserar som ikkje kan dokumentere minimum 12 månadars fartstid i sertifikatpliktig stilling i løpet av de siste 5 år. Dei må gjennomføre et oppgraderingskurs på 66 timer for maskinoffiserar og 68 timer for dekksoffiserar, jfr. Sjøfartsdirektoratet. Kurset dekkjer dei krav som er satt i STCW med 2010 Manilla tillegg, tabell A-VI/1-1, 1-2, 1-3, A-VI/2-1, A-VI/3, A-VI/4-1 (og A-VI/4-2 dekksoffiserer).

 • Innhald:
  Livbåtførar, leiing i brannslokking, medisinsk førstehjelp (Med. Behandling for dekksoffiserar) basert på krava i STCW-konvensjonen.

 • Varigheit:
  66/68 timer over 7 dager. Kursstart alle dagar kl. 08.30

 • Overnatting:
  Ikkje inkludert.

 • Krav til forkunnskap:
  IMO 60, IMO 80 (dekks- og maskinoffiserar) og Medisinsk behandling (Dekksoffiserar) etter krava i STCW.

 • Deltakaravgift:
  Ta kontakt for pris. Prisen inkluderer undervisningsmateriell, lunsj og kaffi.

 • Kursstad:
  Sikkerheitssenteret i Måløy v/Måløy vgs maritimt bygg. Tennebø, 6718 Deknepollen. www.simsafety.no