Redningsfarkost STCW 2-1

 • Innledning:
  Sikkerheitssenteret i Måløy tilbyr kurs Redningsfarkoster, STCW tabell A-VI/2-1 Redningsfarkoster og mann-over-bord-båter, unntatt hurtiggående mann-over-bord-båter. Kurset er godkjent og i henhold til STCW med 2010 Manilla tillegg.

 • Beskriving av kurs:
  Kvalifiserer til søknad om dyktighetssertifikat for redningsfarkoster, STCW 2-1. Kurset dekkjer dei krav som er satt i STCW med 2010 Manilla tillegg, tabell A-VI/2-1.

 • Repetisjonskrav:
  Kvart 5. år.

 • Varigheit:
  32 timer

 • Overnatting:
  Ikkje inkludert.

 • Krav til forkunnskap:
  Minimum Grunnleggende sikkerhetsopplæring

 • Deltakaravgift:
  Ta kontakt for pris. Prisen inkluderer undervisningsmateriell, lunsj og kaffi.

 • Kursstad:
  Sikkerheitssenteret i Måløy, v/Måløy vidaregåande skule, maritimt bygg, Tennebø, 6718 Deknepollen