Passasjer- og krisehandtering STCW

 • Innledning:
  Sikkerheitssenteret i Måløy tilbyr kurs i Passasjer- og Krisehåndtering iht. STCW-konvensjonen. Kurset er godkjent og i henhold til STCW med 2010 Manilla tillegg.

 • Beskriving av kurs:
  Kurset dekkjer dei krav som er satt i STCW med 2010 Manilla tillegg, kodens avsnitt A-V/2 og tabell A-V/2.

 • Innhald:
  Kurset går inn på dei personlige eigenskapar og reaksjonar ved ei krise-situasjon. Bruk og forståing av alarmplaner er ein vesentlig faktor i kurset.

 • Varigheit:
  16 timar over 2 dagar. Kursstart begge dager kl. 08.30

 • Overnatting:
  Ikkje inkludert.

 • Krav til forkunnskap:
  Ingen.

 • Deltakaravgift:
  Ta kontakt for pris. Prisen inkluderer undervisningsmateriell, lunsj og kaffi.

 • Kursstad:
  Sikkerheitssenteret i Måløy, v/Måløy vidaregåande skule, maritimt bygg. Tennebø, 6718 Deknepollen