SIM covid-19

koronaSjøfartsdirektoratet har fått flere indikasjoner på at sjøfolk vil få problemer med å gjennomføre oppdaterings- kurs o.l. som er nødvendige for fornyelse av personlige sertifikat. Grunnen til dette kan være avlyste kurs, karantene eller reiserestriksjoner til kurssted.

Som følge av dette har Sjøfartsdirektoratet besluttet å gi en generell forlengelse av gyldigheten på personlige sertifikat i en periode fremover, slik at sjøfolk lovlig kan utføre sitt arbeid.

Gyldigheten på norske ferdighetssertifikater (Certificate of Proficiency) og kompetansesertifikat (Certificate of Competency) som utløper i perioden frem til 1. november 2020, gis en generell forlengelse med inntil 6 måneder. Det er ikke nødvendig å søke om denne forlengelsen.

For innehavere av kvalifikasjonsbevis for hurtigbåtoperasjon der oppdateringskurs skulle vært gjennomført i perioden frem til 1. november 2020, vil det gis en utsettelse på 8 måneder for kravet om oppdateringskurs. Frem til 1. november 2020 vil dermed kravet være at oppdateringskurs gjennomføres innen 38 måneder etter at siste kurs var gjennomført.

 

Bakgrunnen for at forlengelsen er satt til seks måneder, er at man ønsker å gi nok tid til at situasjonen skal normaliseres igjen for å unngå utfordringer med kapasitet i forbindelse med nye kurs.