E-Læring og kurskalender haust 2021

elringSIM har starta med E-Læring på føljande kurs; GSK ( Grunnleggjande sikkerheitskurs) og Oppdatering GSK,sikkerhetskurs for mindre fartøy, Oppdat vsk(videregåande sikkerhetskurs) inkl medisinsk behandling . Dette tilbyr vi på vårt kurssenter, dvs at ein tar teoridelen av kursa via din eigen pc,nettbrett eller smart telefon og praksis øvelsar blir utført på kurssenter. Ta kontakt for nærmare informasjon om dette.haust21