Videregående sikkerhetsopplæring STCW 2-1, 3 og 4-1

 • Innledning:
  Sikkerheitssenteret i Måløy tilbyr kurs i vidaregåande sikkerheitsopplæring for skipsoffiserar etter konvensjonskrav STCW. Kurset er obligatorisk for alle skipsoffiserar. Kurset er godkjent og i henhold til STCW med 2010 Manilla tillegg.

 • Beskriving av kurs:
  Kurset er eit obligatorisk vidaregåande sikkerheitskurs for offiserar og beredskaps-leiarar i internasjonal skipsfart og består av eit livbåtførarkurs, brannlagskurs og førstehjelpskurs. Kurset dekkjer dei krav som er satt i STCW med 2010 Manilla tillegg, tabell A-VI/2-1, A-VI/3 og A-VI/4-1.

 • Repetisjonskrav:
  Kvart 5. år.

 • Innhald:
  Livbåtførar, leiing i brannslokking, medisinsk førstehjelp.

 • Varigheit:
  80 timer over 10 dager. Kursstart alle dagar kl. 08.30

 • Overnatting:
  Ikkje inkludert

 • Krav til forkunnskap:
  Grunnleggende sikkerhetsopplæring

 • Deltakaravgift:
  Ta kontakt for pris. Prisen inkluderer undervisningsmateriell, lunsj og kaffi.

 • Kursstad:
  Sikkerheitssenteret i Måløy, v/Måløy vidaregåande skule, maritimt bygg. Tennebø, 6718 Deknepollen