GSK -E-læring Grunnleggende sikkerhetskurs STCW 1-1, 1-2, 1-3, 1-4

 • Innledning:
  Sikkerheitssenteret i Måløy tilbyr kurs i grunnleggende sikkerhetskurs. Kurset er obligatorisk minstekrav for alle som skal tenestegjere om bord i fartøy, uavhengig av stilling. Kurset er godkjent og i henhold til STCW med 2010 Manilla tillegg.

 • Beskriving av kurs:
  Dette er eit kurs som er berekna på underordna personell på skip og dekkjer dei krav som er satt i STCW med 2010 Manilla tillegg, A-VI/1-1,1-2, 1-3 og 1-4. Det dekker også SOFF sitt krav til sikkerheitskurs for fiskarar.

 • Repetisjonskrav:
  Kvart 5. år.

 • Innhald:
  A-VI/1-1 Sjøredning, A-VI/1-2 Brannvern og røykdykking, A-VI/1-3 Grunnleggjande førstehjelp, A-VI/1-4 Personlig sikkerheit.

 • Varigheit:
  E-læring der ein tar teori heime som tilsvarar 3 av 5 dagar på kurssenter, oppmøte på kurssenter 2 av 5 dagar kl 08:30 for praktiske øvelsar

 • Overnatting:
  Ikkje inkludert.

 • Krav til forkunnskap:
  Ingen

 • Deltakaravgift:
  Ta kontakt for pris. Prisen inkluderer undervisningsmateriell, lunsj og kaffi.

 • Kursstad:
  Sikkerheitssenteret i Måløy, v/Måløy vidaregåande skule, maritimt bygg. Tennebø, 6718 Deknepollen