Ferje A-kurs Grunnleggjande

 • Innledning:
  Sikkerheitssenteret i Måløy tilbyr manøvertrening for pendelferjer. Kurset er berekna for mannskap på pendelferjer.

 • Beskriving av kurs:
  Kurset er utvikla i samarbeid med Fjord1 og gjennomførast bare ved Sikkerheitssenteret i Måløy, og gjev manøvertrening for pendelferje i simulator.

 • Repetisjonskrav:
  --

 • Innhald:
  Kurset gjev grundig basisopplæring innan emna instrument og tilvenning. Kurset er i all hovudsak basert på simulatorkjøring der ein trener på på prosedyrer og manøver.

 • Varigheit:
  16 timar over 2 dagar. Kursstart dag 1 kl. 13.00, dag 2 kl. 08.30

 • Overnatting:
  Ikkje inkludert.

 • Krav til forkunnskap:
  Ein fordel at deltakarane har ei viss fartstid og grunnleggjande opplæring om bord, men ikkje eit krav.

 • Deltakaravgift:
  Ta kontakt for pris. Prisen inkluderer undervisningsmateriell, lunsj og kaffi.